Dienst burgerzaken

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
burgerzaken@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. & 13 u. - 18.30 u.
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers burgerzaken


Carine Denuwelaere
Burgerlijke stand

 


Kristien Delancker
Bevolking

 


Els Deschrevel
Rijbewijzen

Burgerloket

Van bij de geboorte tot aan het overlijden kan elke inwoner terecht voor een waaier aan gegevens die de belangen van de burger aangaat.
De dienst Burgerzaken staat in voor de registratie van deze gegevens en voor de afgifte van allerhande documenten.
Het volledige aanbod kunt u hieronder raadplegen:

 • Aangifte overlijden doodgeboren kind
 • Aangifte van een adreswijziging
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van woonst
 • Eensluidend verklaarde kopie
 • EID - elektronische identiteitskaart
 • Elektronische vreemdelingenkaart
 • Erkenning van een kind
 • Europees rijbewijs
 • Geboorteaangifte
 • Huwelijk
 • Huwelijksaangifte
 • Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind
 • Inventaris varkens
 • Kids-ID
 • Kopie archiefdocument
 • Laatste wilsbeschikking - keuze voor crematie of begraving
 • Onthaal nieuwe inwoners
 • Opgraving van stoffelijk overschot of urne
 • Orgaandonatie
 • Overlijdensaangifte

 

 • Overschrijven buitenlandse huwelijksakte
 • Overschrijven buitenlandse overlijdensakte
 • Raadplegen archiefdocumenten
 • Registratie poliovaccinatie
 • Reispaspoort
 • Reistoelating voor minderjarigen
 • Rijbewijs – Internationaal rijbewijs
 • Samenstelling van het gezin
 • Slachtbrief of slachtbewijs
 • Uittreksel uit echtscheidingsakte
 • Uittreksel uit geboorteakte
 • Uittreksel uit huwelijksakte
 • Uittreksel uit overlijdensakte
 • Verklaring inzake euthanasie
 • Volmachtformulieren verkiezingen
 • Voorlopig rijbewijs
 • Wettelijk samenwonen
 • Wettiging handtekening

Tarieven identiteitskaarten 2018

EIK en EVK€ 21
Kids-ID€ 6,40
Biometrische kaarten€ 24

Tarief spoedprocedures met levering in de gemeente

Spoedprocedure
Dag van de aanvraag (voor 15 u.) + 2 werkdagen

Extreme spoedprocedure
Dag van de aanvraag (voor 15 u.) + 1 werkdag

€ 89

€ 133

Tarief spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij
FOD Binnenlandse Zaken (Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel)
€ 101

Verlaagd tarief vanaf het 2e elektronisch identiteitsdocument voor
Belgische kinderen onder de twaalf jaar, gelijktijdig aangevraagd voor
kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn.
Dit verlaagde tarief is van toepassing voor zowel dringende als de zeer dringende aanvragen.

€ 55,60

Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie            (klik op de tekst voor meer uitleg)

Vraag zelf attesten op via Mijn Dossier                                                www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier 
Om in te loggen heb je jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Met je pincode kun je via ‘Mijn dossier’ attesten opvragen.
De attesten dragen de digitale stempel van het rijksregister en hebben dezelfde juridisch waarde als attesten die je krijgt via de gemeente.

Beschikbare attesten:

 • Uittreksel uit de registers
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van het kiesregister
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” is een administratieve vereenvoudiging voor jou en voor de gemeente.
Je krijgt onmiddellijk het attest dat je wil!

Meer informatie: Burgerloket | 058 28 88 81 | burgerzaken@alveringem.be