Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

 • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
 • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur ...);
 • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen...
   

Samenstelling van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van Alveringem telt voor de huidige legislatuur (2013-2018) 15 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 3 schepenen.
De 4de schepen/OCMW-voorzitter is lid met raadgevende stem.

Fractie Gemeentebelangen

 • Gerard Liefooghe (Burgemeester en Voorzitter)
 • Karolien Avonture (OCMW-voorzitter en Schepen)
 • Johan Albrecht (Schepen)
 • Gerda Butaye-Butaye
 • Gerda Heughebaert-Gheeraert
 • Martine Desmedt-Huyghe
 • Tom Sap

Fractie PRO

 • Marc Wackenier
 • Philip Ameloot
 • Marnik Vandenbroucke
 • Jean-Pierre Mouton
 • Bart Coppein

Fractie CD&V

 • Dirk Vermeulen (Schepen)
 • Jacques Blanckaert (Schepen)
 • Herman Rombaut

Fractie N-VA

 • Danielle Godderis-T'Jonck

Gemeentesecretaris

 • Wouter Accou
 

zittend vlnr: Jacques Blanckaert, Dirk Vermeulen, Wouter Accou, Gerard Liefooghe, Karolien Avonture, Johan Albrecht.
staand vlnr: Herman Rombaut, Philip Ameloot, Marc Wackenier, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Bart Coppein,
Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Gerda Butaye-Butaye, Martine Desmedt-Huyghe, Danielle Godderis - T'Jonck.

Zittingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden plaats elke vierde donderdag van de maand om 20u  in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door iedereen bijgewoond worden.

U kunt steeds de agenda van de volgende vergadering en de verslagen van de voorbije gemeenteraad raadplegen. De agenda van de gemeenteraad wordt minstens 8 dagen voor de gemeenteraad openbaar gemaakt.

Volgende gemeenteraad op woensdag 31 mei 2017.