Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

 • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels;
 • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur ...);
 • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen...
   

Samenstelling van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van Alveringem telt voor de huidige legislatuur (2013-2018) 15 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 3 schepenen.
De 4de schepen/OCMW-voorzitter is lid met raadgevende stem.

Fractie Gemeentebelangen

 • Gerard Liefooghe (Burgemeester en Voorzitter)
 • Karolien Avonture (OCMW-voorzitter en Schepen)
 • Johan Albrecht (Schepen)
 • Gerda Butaye-Butaye
 • Gerda Heughebaert-Gheeraert
 • Martine Desmedt-Huyghe
 • Tom Sap

Fractie PRO

 • Marc Wackenier
 • Philip Ameloot
 • Marnik Vandenbroucke
 • Jean-Pierre Mouton
 • Patrick Jacques

Fractie CD&V

 • Dirk Vermeulen (Schepen)
 • Jacques Blanckaert (Schepen)
 • Herman Rombaut

Fractie N-VA

 • Danielle Godderis-T'Jonck

Algemeen directeur

 • Wouter Accou
 

zittend vlnr: Jacques Blanckaert, Dirk Vermeulen, Wouter Accou, Gerard Liefooghe, Karolien Avonture, Johan Albrecht.
staand vlnr: Herman Rombaut, Jean-Pierre Mouton, Marc Wackenier, Patrick Jacques, Marnik Vandenbroucke, Philip Ameloot,
Gerda Heughebaert-Gheeraert, Gerda Butaye-Butaye, Danielle Godderis - T'Jonck, Martine Desmedt-Huyghe, Tom Sap.

Zittingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden plaats elke vierde donderdag van de maand om 20 u.  in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door iedereen bijgewoond worden.

U kunt steeds de agenda van de volgende vergadering en de verslagen van de voorbije gemeenteraad raadplegen. De agenda van de gemeenteraad wordt minstens 8 dagen voor de gemeenteraad openbaar gemaakt.

Volgende gemeenteraad op donderdag 25 oktober 2018.