College van burgemeester en schepenen

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
info@alveringem.be

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.
Het schepencollege vergadert in principe elke maandagavond, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.
 

Samenstelling van het college

Het college van burgemeester en schepenen van Alveringem is samengesteld uit de burgemeester, 3 schepenen, 1 schepen/OCMW-voorzitter en de algemeen directeur.

 

Burgemeester

Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen)
Oerenstraat 8
8690 Alveringem

T 058 28 90 61
G 0475 41 40 76
burgemeester@alveringem.be

bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, kerkhoven, financiën, milieu, onderwijs, politie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningen

spreekuren:

  • Alveringem (gemeentehuis): elke zaterdag 11.15 u. - 12 u.
  • Leisele (gemeentezaal: Izenbergestraat 37): elke 2e en 4e zaterdag 10.30 u. - 11 u.
  • Beveren (gemeentelijk jeugdlokaal: Roesbruggestraat 25): elke 1e en 3e zaterdag 9.30 u. - 10 u.
  • Stavele (voormalig gemeentehuis: IJzerstraat 6): elke 1e en 3e zaterdag 10.30 u. - 11 u.
     

1e Schepen

Dirk Vermeulen (CD&V)
Hoogstadestraat 69
8690 Hoogstade

T 058 28 99 01
G 0472 58 26 85
dirkenlindavermeulen@skynet.be

bevoegdheden: cultuur en bibliotheek, toerisme, lokale economie, jeugd, informatie en inspraak
 

2e Schepen

Jacques Blanckaert (CD&V)
Izenbergestraat 64
8691 Leisele

G 0476 41 77 75
jacques.blanckaert@skynet.be

bevoegdheden: grachten, bermen, groen, landbouw, openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen
 

3e Schepen

Johan Albrecht (Gemeentebelangen)
Oude Fortemstraat 11
8690 Alveringem

T 058 28 83 89
G 0494 92 70 76
johan.albrecht100@gmail.com

bevoegdheden: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw, tewerkstelling
 

4e Schepen

Karolien Avonture (Gemeentebelangen)
Klarewal 2
8690 Alveringem

G 0479 64 87 60
karolien.avonture@gmail.com

bevoegdheden: sociale zaken, senioren, gezondheidsbeleid, armoedebestrijding, OCMW-Voorzitter